با توجه به تخصیص فضا و محدودیت در پذیرش هنرجو، امکان عودت وجه، فقط تا 10 روز قبل از شروع کلاس امکان پذیر می باشد.

جابجایی تاریخ شرکت در کلاس، تا 15 روز قبل از شروع کلاس، با هماهنگی امکان پذیر است.

پشتیبانی آنلاین کلاس پس از اتمام دوره، به مدت 30 روز، از ساعت 8 صبح تا 16 صورت می گیرد.

امتیاز دهید