انواع تکنیک های رنگ مو

شیما محمد زاده که یکی از بهترین مدرس رنگ مو در ایران به شمار می رود، فرآیند تغییر تن رنگ موی شما را با توجه به:
سن شما
جنس موی شما
شغل شما
استایل شما
بهترین رنگ و تن مورد نظر برای شما را در نظر خواهند گرفت.

رنگ های سال و کلاسیک

توضیحات یک بندی در خصوص این تکنیک

گلوسینگ مو

توضیحات یک بندی در خصوص این تکنیک

تکنیک لوکیت

توضیحات یک بندی در خصوص این تکنیک

تکنیک ری اکشن

توضیحات یک بندی در خصوص این تکنیک

استروبینگ

توضیحات یک بندی در خصوص این تکنیک

تکنیک رنگ موی رنز

گذراندن دوره جامع رنگ و مش با متد روز

4.7/5 - (51 امتیاز)