کلاس های آموزشی

دوره های آموزشی با در نظر گرفتن سرفضل های تئوری به همراه آموزش عملیاتی در محیط و مدل های واقعی نتیجه ای کاملا کارآمد را به دنبال خواهندداشت. کلیه مراحل به صورت عینی توسط هنرجو انجام می شود. استفاده از برند های معتبر از یک سو و پیاده سازی روی مدل های واقعی تا حد ممکن شرایط واقعی را برای هنرجویان مبتدی فراهم میکند. همچنین  آموزش تکنیک های روز و معتبرترین مواد و برند ها برای افراد متخصص نیز منجر به تبهری شگفت انگیز می شود. در کلاس های آموزشی این شرایط برای هنرجویان عزیز فراهم شده است تا بعد از پایان کلاس به صورت کارآموز در فضای سالن زیبایی نحوه ارائه خدمات به زیباجویان را نظاره کنند تاعلاوه بر تکنیک های محیط کار با ترفند ها و روش های ارائه خدمات به مشتریان آشنا شوند.

training-class10
training-class2
training-class3
training-class4
training-class6
training-class7
training-class8
training-class9
4.3/5 - (69 امتیاز)